بنر 1 درباره ما

Written by Written on -3290-68688-01 ساعت 07:24:44 in اسلایدشو درباره ما
Read 1176 times

بنر بازرگانی 4

Written by Written on 774-03-11 ساعت 00:00:00 in اسلاید شو واحد بازرگانی
Read 1188 times

بنر بازرگانی3

Written by Written on 774-03-11 ساعت 00:00:00 in اسلاید شو واحد بازرگانی
Read 1108 times

بنر بازرگانی2

Written by Written on 774-03-11 ساعت 00:00:00 in اسلاید شو واحد بازرگانی
Read 1086 times

بنر 1 بازرگانی

Written by Written on 774-03-11 ساعت 00:00:00 in اسلاید شو واحد بازرگانی
Read 1107 times

بنر کتابخانه 2

Written by Written on -2667-68688-01 ساعت 13:47:44 in اسلایدشو کتابخانه
Read 1117 times

بنر کتابخانه 1

Written by Written on 774-03-11 ساعت 00:00:00 in اسلایدشو کتابخانه
Read 1201 times

برای مشاهده کالا یا خدمات مورد نظر را انتخاب کنید:

صفحه اصلیاخبار آموزشعقد تفاهم نامه با موسسه مطالعات بین المللی انرژی جهت برگزاری دوره های تخصصی صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی

منوی کاربری

بدون دوره

عقد تفاهم نامه با موسسه مطالعات بین المللی انرژی جهت برگزاری دوره های تخصصی صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی


آشنایی با موسسه مطالعات بین المللی انرژی

موسسه مطالعات بین المللی انرژی با هدف تامین نیازهای راهبردی و استراتژیک وزارت نفت در بخش مطالعات شکل گرفته است.این موسسه وابسته به وزارت نفت و مستقیما زیر نظر وزیر نفت فعالیت می نماید.

در همین راستا مهمترین فعالیت های این موسسه حول دو محور آموزش و پژوهش تعریف شده است.

همزمان با تاسيس موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي معاونت آموزش نيز با ماموريت ارتقاء سطح دانش نيروي انساني صنعت نفت آغاز به كار كرد. ارائه آموزشهاي كوتاهمدت و دورههاي تخصصي در پژوهشكده‌هاي اقتصاد انرژي، منابع‌انساني، مطالعات راهبردي فناوري وIT و دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در زمينه‌هاي: تاثير انرژي بر اقتصاد، جامعه و محيط‌زيست، روند عرضه وتقاضاي انرژي در ايران و جهان، سياست‌هاي راهبردي در درون اوپك، خط‌مشي، سياست‌ها و راهبردهاي انرژي ساير كشورها، سازمان‌ها، شركت‌هاي بين‌المللي، مديريت انرژي، مديريت تكنولوژي، انتقال تكنولوژي، مذاكره بين‌المللي، حقوق بين‌المللي و ... از جمله ماموريت‌هاي اين معاونت مي‌باشد. موسسه با تصويب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يك دوره دوساله كارشناسي ارشد اقتصاد انرژي را برگزار كرده است. مجوز دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي "اقتصاد نفت و گاز" نيز با مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي طراحي و تدوين شده است و بصورت مشترك با دانشگاه امام‌صادق (ع) و با همكاري اساتيد مؤسسه و دانشگاههاي داخلي و بينالمللي برگزار خواهدشد
اين حوزه با بررسي مدلهاي نوين نيازسنجي آموزشي و براساس اهداف سازمان و ماموريت هر يك از گروههاي پژوهشي، كمبودهاي مربوط به دانش، نگرش و مهارت را شناسايي و مراحل خوشهبندي مشاغل، تجزيه و تحليلوظايف و ثبت دروندادهاي سازماني؛ عناصر آموزشي را استخراج كرده است. همچنين به منظور ارتقاء سطح علمي كارشناسان موسسه، با همكاري گروههاي پژوهشي، نسبت به تشخيص دورههاي آموزشي هر يك از گروهها اقدامو پس از بررسي نهايي؛ مجموعه نيازهاي آموزشي- تخصصي موسسه را در بيش از 150 عنوان تدوين كردهاست. قسمتي از اين نيازها از طريق اجراي دورههاي آموزشي مندرج در تقويم آموزشي شامل دورههاي مرتبط با اقتصاد انرژي، ارزيابي پروژههاي سرمايهگذاري، بازارهاي نفت، عرضه و تقاضاي انرژي، مديريت و ... قابل تامين است. در ساير موارد از امكانات آموزشي موسسههاي داخل و خارج از كشور استفاده ميشود. ضمناً در مورد دورههاي عمومي مانند كامپيوتر، زبان و مديريت نيز با توجه به نيازهاي مشترك، مجموعهجداگانهاي تنظيم شده است.
همکنون بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین موسسه مطالعات بین المللی انرژی و شرکت اشراق صنعت شرق ، این شرکت نماینده انحصاری برگزاری دوره های آموزشی این موسسه در سطح استان خراسان بزرگ می باشد.

این تفاهم نامه شامل تمامی دوره های تعریف شده در تقویم موسسه مطالعات بین المللی انرژی و همچنین سایر دوره های قابل تعریف می باشد.

این دوره ها با استانداردهای آموزشی وزارت نفت و با حضور اساتید مورد تائید موسسه مطالعات بین المللی انرژی در شهر مشهد و برخی شهرهای دیگر استان خراسان بزرگ در حال برگزاری می باشد.

لازم به ذکر است گواهینامه صادره از سوی موسسه مطالعات بین المللی انرژی در داخل و خارج کشور دارای اعتبار می باشد.

جهت آشنایی بیشتر با این موسسه به این آدرس مراجعه فرمائید:  www.iies.org

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости